dip във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за dip в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

double-dip recession [ˌdʌb(ə)ldɪp rɪˈsɛʃ(ə)n, Amˌdəbəlˌdɪp rəˈsɛʃən] NOUN

Преводи за dip в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

dip в PONS речника

Преводи за dip в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за dip в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

dip Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文