dinner във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за dinner в Английски»Френски речника

1. dinner (meal):

candlelit dinner [Brit ˌkand(ə)lɪt ˈdɪnə, Am ˌkændllɪt ˈdɪnər] NOUN

dinner в PONS речника

Преводи за dinner в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за dinner в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

dinner Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文