died във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за died в Английски»Френски речника

1. die (expire, end one's life):

2. die (be killed):

4. die (of boredom, shame, fright):

1. die down (in intensity):

died в PONS речника

Преводи за died в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. die (cease to be):

Phrases:

Преводи за died в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

died Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文