did’ във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за did’ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: do2, do1

do MUS → doh

1. do (perform task, be busy):

3. do (finish):

6. do (effect change):

it's a poor do inf if
Индивидуални преводни двойки

Преводи за did’ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

did’ в PONS речника

Преводи за did’ в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: do

1. do (carry out):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за did’ в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

did’ Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文