did във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за did в Английски»Френски речника

Вижте също: do1, do2

1. do (perform task, be busy):

3. do (finish):

6. do (effect change):

it's a poor do inf if

do MUS → doh

1. do (perform task, be busy):

3. do (finish):

6. do (effect change):

it's a poor do inf if

Вижте също: ditto

1. do with (involve):

did в PONS речника

Преводи за did в Английски»Френски речника

Вижте също: do

1. do (carry out):

Phrases: