dice във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за dice в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за dice в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
dice inv
coup de lit, fig
les dés sont pipés lit, fig

dice в PONS речника

Преводи за dice в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за dice в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

dice Примери от PONS речника (редакционно проверени)

no dice! Am inf
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文