diary във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за diary в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за diary в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
mémento dated
diary Brit

diary в PONS речника

Преводи за diary в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за diary в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

diary Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文