dial във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за dial в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

II.dial <part prés dialling, Brit dialing, Am prét, part passé dialled Brit dialed Am > [Brit dʌɪəl, Am ˈdaɪ(ə)l] VERB trans

Индивидуални преводни двойки

Преводи за dial в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

dial в PONS речника

Преводи за dial в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за dial в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

dial Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文