designs във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за designs в Английски»Френски речника

2. design (intend):

Вижте също: interior design

designs в PONS речника

Преводи за designs в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за designs в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

designs Примери от PONS речника (редакционно проверени)

designs Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文