designed във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за designed в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

7. design (intention):

2. design (intend):

Вижте също: interior design

Преводи за designed в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

designed в PONS речника

Преводи за designed в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за designed в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

designed Примери от PONS речника (редакционно проверени)

designed Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文