depths във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за depths в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за depths в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

depths в PONS речника

Преводи за depths в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за depths в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
a depth of 50 metres Brit
at a depth of 5 metres Brit
at a depth of 5 meters Am

depths Примери от PONS речника (редакционно проверени)

at a depth of 5 metres Brit
at a depth of 5 meters Am
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文