declarations във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за declarations в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: Declaration of Independence

Вижте също: Thirteen Colonies, Thirteen Colonies, Independence Day

Индивидуални преводни двойки

Преводи за declarations в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

declarations в PONS речника

Преводи за declarations в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за declarations в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文