debt във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за debt в Английски»Френски речника

1. debt FIN:

debt в PONS речника

Преводи за debt в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за debt в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

debt Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文