death във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за death в Английски»Френски речника

à sa mort

Вижте също: thousand

death в PONS речника

Преводи за death в Английски»Френски речника

Phrases:

à mort

death Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文