dear във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за dear в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. dear (expressing attachment):

3. dear (in letter):

Индивидуални преводни двойки
dear me inf!, deary me inf!

Преводи за dear в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
dear to sb attr, après n

dear в PONS речника

Преводи за dear в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за dear в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
ma poule inf

dear Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文