dead във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за dead в Английски»Френски речника

1. dead (no longer living):

2. dead (extinct):

4. dead (not functioning, idle):

dead в PONS речника

Преводи за dead в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Phrases:

Индивидуални преводни двойки

Преводи за dead в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

dead Примери от PONS речника (редакционно проверени)

dead Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文