day във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за day в Английски»Френски речника

1. day (24-hour period):

le jour

2. day (until evening):

what a day! attr job

4. day (specific):

5. day (as historical period):

Вижте също: week

day в PONS речника

Преводи за day в Английски»Френски речника

2. day (particular day):

Boxing Day Brit

day Примери от PONS речника (редакционно проверени)

day Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文