dawn във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за dawn в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. dawn (beginning):

dawn fig

Преводи за dawn в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
à l'aube
aurore form

dawn в PONS речника

Преводи за dawn в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за dawn в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

dawn Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文