date във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за date в Английски»Френски речника

1. date (day of the month):

Вижте също: up to date, out of date

date в PONS речника

Преводи за date в Английски»Френски речника

date Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文