danger във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за danger в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

+ subj there is a danger that
il y a un risque que
Индивидуални преводни двойки

Преводи за danger в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
il y a danger à faire

danger в PONS речника

Преводи за danger в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за danger в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

danger Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文