damn във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за damn в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. damn (curse) inf:

merde! slang

Преводи за damn в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
damn! inf
damn! inf
damn! inf
damn inf
ne rien avoir à cirer de qn/qc slang
damn it! inf

damn в PONS речника

Преводи за damn в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за damn в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
frit(e)

damn Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文