damaged във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за damaged в Английски»Френски речника

1. damage (physical):

damage npl LAW:

damaged в PONS речника

Преводи за damaged в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за damaged в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

damaged Примери от PONS речника (редакционно проверени)

what's the damage? iron inf
il y a du dégât! inf

damaged Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文