cylinder във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cylinder в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за cylinder в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cylinder в PONS речника

Преводи за cylinder в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
rotatif(-ive)

Преводи за cylinder в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cylinder Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за cylinder в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文