cuts във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cuts в Английски»Френски речника

1. cut (slice):

1. cut (slice, make an incision):

cuts в PONS речника

Преводи за cuts в Английски»Френски речника

Phrases:

to cut the cackle Brit, Aus inf
to cut it Am inf

cuts Примери от PONS речника (редакционно проверени)

resquilleur (-euse)

cuts Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за cuts в Френски»Английски речника

cuts Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文