customer във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за customer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

customer-focused [Brit ˌkʌstəməˈfəʊkəst, Am ˌkəstəmərˈfoʊkəst] ADJ

Индивидуални преводни двойки
customer-/family-oriented

Преводи за customer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

customer в PONS речника

Преводи за customer в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за customer в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

customer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

un(e) habitué(e)
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文