cue във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cue в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. cue lit:

cue THEAT (line)
cue MUS
cue TV, RADIO, CINE

2. cue → cue in

Вижте също: cue in

Индивидуални преводни двойки

Преводи за cue в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cue в PONS речника

Преводи за cue в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за cue в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cue Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文