cry във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cry в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. cry (shout, call):

1. cry (weep):

2. cry (call out) → cry out

Вижте също: cry out

Преводи за cry в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cry в PONS речника

Преводи за cry в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за cry в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cry Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文