cross-Channel във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cross-Channel в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. traffic (road vehicles in street, town):

II.to traffic in <part prés trafficking; prét, part passé trafficked> VERB intr

Преводи за cross-Channel в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cross-Channel в PONS речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文