cross във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cross в Английски»Френски речника

1. cross (go across):

Вижте също: heart

1. heart ANAT (of human, animal):

2. heart (site of emotion, love, sorrow etc):

3. heart (innermost feelings, nature):

+ subj in my heart (of hearts)

4. heart (capacity for pity, love etc):

cross в PONS речника

Преводи за cross в Английски»Френски речника

cross Примери от PONS речника (редакционно проверени)

cross Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文