crack във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за crack в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

5. crack (attempt):

crack inf
crack inf

Преводи за crack в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

crack в PONS речника

Преводи за crack в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за crack в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

crack Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文