cover във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cover в Английски»Френски речника

4. cover (shelter):

11. cover MUS → cover version

5. cover (deal with, include):

Вижте също: cover version

cover в PONS речника

Преводи за cover в Английски»Френски речника

cover Примери от PONS речника (редакционно проверени)

cover Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文