copy във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за copy в Английски»Френски речника

copy в PONS речника

Преводи за copy в Английски»Френски речника

knocking copy [ˌnɒkɪŋˈkɒpɪ, Am ˌnɑ:kɪŋˈkɑ:pɪ] NOUN no pl, no indef art ECON

copy Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文