cooped във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cooped в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Вижте също: cooperative

Преводи за cooped в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cooped в PONS речника

Преводи за cooped в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за cooped в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cooped Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文