contribution във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за contribution в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
précieux/-ieuse

Преводи за contribution в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
apport LAW, COM, FIN

contribution в PONS речника

Преводи за contribution в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за contribution в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

contribution Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文