contacts във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за contacts в Английски»Френски речника

1. contact (touch):

5. contact → contact lens

6. contact PHOT → contact print

Вижте също: contact lens, contact print

contacts в PONS речника

Преводи за contacts в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за contacts в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

contacts Примери от PONS речника (редакционно проверени)

contacts Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

американски английски

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文