connection във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за connection в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

connection, connexion Brit dated [Brit kəˈnɛkʃ(ə)n, Am kəˈnɛkʃ(ə)n] NOUN

Индивидуални преводни двойки

Преводи за connection в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

connection в PONS речника

Преводи за connection в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за connection в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки

connection Примери от PONS речника (редакционно проверени)

à propos de ...
à ce propos, je pense que ...

connection Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за connection в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文