conditions във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за conditions в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

1. condition (stipulation):

à condition que

2. condition (state):

Индивидуални преводни двойки

Преводи за conditions в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

conditions в PONS речника

Преводи за conditions в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за conditions в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

Индивидуални преводни двойки
se mettre en condition pour qc SPORT, PSYCH

conditions Примери от PONS речника (редакционно проверени)

conditions Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

conditions Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за conditions в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文