compressor във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за compressor в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за compressor в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

compressor в PONS речника

compressor Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за compressor в Френски»Английски речника

Индивидуални преводни двойки
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文