company във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за company в Английски»Френски речника

4. company (companionship):

company в PONS речника

Преводи за company в Английски»Френски речника

company Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文