communiste във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за communiste в Английски»Френски речника

I.non-communicant [Brit nɒnkəˈmjuːnɪk(ə)nt, Am ˌnɑnkəˈmjunɪkənt] NOUN

II.non-communicant [Brit nɒnkəˈmjuːnɪk(ə)nt, Am ˌnɑnkəˈmjunɪkənt] ADJ

gated community [Brit ˌɡeɪtɪd kəˈmjuːnəti, Am ɡeɪdɪd kəˈmjunədi] NOUN

1. community (social, cultural grouping):

communiste в PONS речника

Преводи за communiste в Английски»Френски речника

Вижте също: Holy Communion

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文