colour във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за colour в Английски»Френски речника

1. colour (hue):

in colour CINE, TV

7. colour (complexion):

colour npl:

colours MILIT, SPORT, HORSE
colours NAUT

Вижте също: colour

1. colour (hue):

in colour CINE, TV

7. colour (complexion):

colour npl:

colours MILIT, SPORT, HORSE
colours NAUT

colour в PONS речника

Преводи за colour в Английски»Френски речника

Вижте също: color

colour Примери от PONS речника (редакционно проверени)

colour Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

Преводи за colour в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文