coins във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за coins в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за coins в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

coins в PONS речника

Преводи за coins в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за coins в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

coins Примери от PONS речника (редакционно проверени)

to coin it (in) Brit inf, to coin money Am
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文