cm във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cm в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
5 cm mesh
passer de X cm à Y cm

Преводи за cm в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cm в PONS речника

Преводи за cm в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за cm в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cm Примери от PONS речника (редакционно проверени)

I take a ... cm collar
американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文