clutched във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за clutched в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

2. clutch (grab at) → clutch at

Вижте също: clutch at

Вижте също: straw

3. straw (for drinking):

I don't care a straw inf

Преводи за clutched в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

clutched в PONS речника

Преводи за clutched в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за clutched в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

clutched Примери от PONS речника (редакционно проверени)

clutched Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

Преводи за clutched в Френски»Английски речника

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文