club във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за club в Английски»Френски речника

Вижте също: Clubs

club в PONS речника

Преводи за club в Английски»Френски речника

club Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文