closer във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за closer в Английски»Френски речника

1. close (with close links):

1. close (nearby):

3. close (almost at):

Вижте също: draw

1. draw (on paper etc):

3. draw (pull):

4. draw (derive):

6. draw (attract) person, event, film:

10. draw (remove, pull out):

2. draw (move):

3. close → close down

1. close (shut):

Вижте също: close down

closer в PONS речника

Преводи за closer в Английски»Френски речника

closer Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文