cliff във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за cliff в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки
siliceux/-euse
à pic
à pic

Преводи за cliff в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cliff в PONS речника

Преводи за cliff в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Индивидуални преводни двойки

Преводи за cliff в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

cliff Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文