clear във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за clear в Английски»Френски речника

2. clear (distinct):

3. clear (comprehensibly plain):

4. clear (obvious):

5. clear (not confused):

1. clear (remove):

2. clear (free from obstruction):

4. clear (empty):

clear в PONS речника

Преводи за clear в Английски»Френски речника

1. clear (understandable):

clear Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Не намирате дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文