clean във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за clean в Английски»Френски речника

1. clean (not dirty):

my hands are clean lit, fig

II.clean off VERB [Brit kliːn -, Am klin -] (clean [sth] off, clean off [sth])

clean в PONS речника

Преводи за clean в Английски»Френски речника (Отидете на Френски»Английски)

Преводи за clean в Френски»Английски речника (Отидете на Английски»Френски)

clean Примери от PONS речника (редакционно проверени)

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文