classes във френския речник на Оксфорд-Хашет

Преводи за classes в Английски»Френски речника

4. class (category):

Индивидуални преводни двойки

classes в PONS речника

Преводи за classes в Английски»Френски речника

classes Примери от PONS речника (редакционно проверени)

the chattering classes Brit inf pej

classes Речник « Intégration et égalité des chances » с любезното съдействие на Френско-германската младежка организация

classes Речник за технологията на охлаждането, предоставен от GEA Bock GmbH

американски английски

Искате да преведете цяло изречение? Използвайте нашия преводач на текстове.

Искате ли да добавите дума, израз или превод?

Изпратете ни нов запис.

Избор на език Deutsch | български | Ελληνικά | English | Español | Français | Italiano | Polski | Português | Русский | Slovenščina | Türkçe | 中文